Produkcja ekstruderów

Ekstruzja należy do obróbki technicznej pasz i jest najpopularniejszą metodą. Należy do HTST (High temperature short time) tzn., że jest w stosunku do obrabianej paszy bardzo przyjazna.

Dzięki procesowi ekstruzji podnosimy strawność, smakowitość oraz wartość pokarmową surowców paszowych wykorzystywanych w żywieniu zwierząt.

Na skutek działania ciśnienia (>20MPA ) i wysokiej temperatury wewnątrz ziaren poddanych ekstruzji zachodzą wyrażne zmiany biochemiczne. Dochodzi do rozerwania wiązań tworzących II,III,IV rzędową strukturę białek oraz do żelatynizacji skrobi. W skutek tego procesu białka, węglowodany oraz tłuszcze cechują się lepszą dostępnością dla zwierząt.

Ekstruzja ogranicza również aktywność niektórych enzymów dlatego pasze charakteryzują się większą trwałością. Zapobiega również występowaniu niektórych chorób ( salmonelloza) oraz ogranicza ryzyko skażenia surowca mykotoksynami.

Podczas żelatynizacji skrobia rozkłada się na prostsze słodsze związki chętniej spożywane przez zwierzęta

Efekty ekstruzji:

  • otrzymywanie paszy z doskonałymi właściwościami dietetycznymi,
  • poprawianie strawności poszczególnych składników paszy,
  • obniżenie zawartości związków antyżywieniowych,
  • pełna, kompleksowa pasteryzacja,
  • wyeliminowanie niepożądanych mikroorganizmów,
  • przedłużenie okresu przechowywania paszy,
  • stosowanie komponentów ekstrudowanych powoduje skrócenie okresu tuczy oraz zmniejsza zużycie paszy.

Do procesu ekstruzji używamy najlepszych komponentów pochodzących od polskich rolników.

Uwzględniając potrzeby klientów stworzyliśmy nowy koncentrat na bazie produktów ekstradowanych.

 ekstrud

NOWOŚĆ!!! EXTRU FISH!!!

2